overlay

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Personelinin Sürekli İşçi Olarak İstihdamı Hk.

   Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair tebliğ 01/01/2018 tarih ve 30288 sayı ile Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

   Mezkur tebliğ çerçevesinde uygulamada birliğin sağlanmasına yönelik olarak Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 03/01/2018 tarih ve 6 sayılı yazı tanzim edilmiş olup personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım personelinin sürekli işçi olarak istihdamına ilişkin süreç ilgi yazı ekinde belirtilen takvim çerçevesinde yürütülecektir.


Bakanlık Makam Onayı

Üstyazi