overlay

Bilimsel Araştırma İzinleri

Gerekli Evraklar

1-

İl Sağlık Müdürlüğümüze Rektörlükten resmi başvuru (Bireysel başvuru ise dilekçe)

2-

Bilimsel Aaraştırma Çalışmaları Başvuru Formu.(Her sayfada ilgili kişinin ıslak imzası olmalı)

3-

Araştırma Detay Formu.

4

Araştırma İzin Taahütnamesi.

5-

ARAŞTIRMA İZİNLERİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ..

6-

Anket Çalışma Örneği (Her sayfada ilgili kişinin ıslak imzası olmalı)

7-

Etik Kurul Kararı

8-

Kimlik fotokopisi

9-

Onam Formu
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Araştırma Talepleri ; 


BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÜST YAZI 

BİLİMSEL ARAŞT.- EK 1

BİLİMSEL ARAŞT.- EK 2