overlay

Ağız ve Diş Sağlığı Birimi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER


ž1. Birimimiz ; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.02.2015 tarih ve 29256 sayılı "Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliği" ve 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı "Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği" doğrultusunda Müdürlüğümüze müracaat eden özel sağlık kuruluşlarının ve özel diş protez laboratuvarlarının  başvurularının kabul edilmesi, ruhsata esas açılış denetiminin yapılması ve belge düzenlenmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.(Ruhsat Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi, Personel Çalışma Belgesi). 

2.Müdürlüğümüzce verilmiş Ruhsat Belgesine sahip olarak faaliyet gösteren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları ile Özel Diş Protez Laboratuvarlarının, İlgili Yönetmelikler ve Genelgeler kapsamında (2008/76 ve 2009/20) Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan rutin denetimlerde düzenlenen denetim formlarını değerlendirir ve gerekli durumlarda Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen müeyyideleri uygulamaktadır.

ž3.Müdürlüğümüzce verilmiş Ruhsat Belgesine sahip olarak faaliyet gösteren Özel Diş Hekimi Muayenehanesi, Özel Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri /Merkezlerinin ve  Diş Protez Laboratuvarlarının kapanış , adres değişikliği ile ilgili işlemlerini de yürütmektedir. 

4. İlimizde diplomasız diş hekimliği faaliyetinde bulunan ve işyeri açan kişilerin tespit edilmesine yönelik gerektiğinde Birimimiz tarafından da denetim yapılarak, söz konusu işyerlerinin kapatılmasına yönelik işlem tesis edilmesi ve bu kişiler hakkında 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı  San ’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41’nci maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve ilgili konunun takibinde Müdürlüğümüz Avukatlık Hizmetleri Birimi ile koordinasyon sağlanır.

5. İlimizde bulunan tüm ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarının mevcut durumları ve personel  bilgilerinin Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine(ÇKYS) kayıt edilmesi, Sağlık Bakanlığında T.C. Kimlik Numarası  kaydının olmadığı tespit edilen diş hekimlerinin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığına yönlendirilmesi işlemleri de Birimimiz tarafından yürütülmektedir.

6.İstatistik Formları Revizyonu Hakkındaki 2011/57 sayılı Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Daire Başkanlığınca oluşturulan Temel Sağlık İstatistikleri Modülüne (TSİM) İlimizde bulunan Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Özel Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri tarafından yapılan TSİM veri girişlerinin takibinin ve kontrolünün yapılarak, sistem üzerinden il onayı verilmesi,  gerektiğinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi sağlanmaktadır.

7. ž20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler             Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 2 (k) bendi gereği, ecza deposundan, özel sağlık kuruluşları         hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda açılan sağlık kuruluşlarına, ilgili mevzuatta bulundurulması gereken ilaçlara mahsus       olmak üzere satış yapılabileceği hükmü doğrultusunda;  özel sağlık kuruluşları ilaç takip sistemine kayıt edilerek GLN numarası       verilir.

8. Birimimiz tarafından yapılan istatistiksel verilere yönelik çalışmalar ise şunlardır ;

    a) İlimizde bulunan özel sağlık kuruluşlarının türleri, sayıları, kuruluşta bulunan diş hekimi sayıları,  

    b) İlimizde bulunan diş protez laboratuvarının türleri, sayıları ve kuruluşta bulunan diş teknisyen ve diş teknisyen yardımcısı sayıları,

    c) Birimimizin yaptığı ruhsata esas açılış denetimleri, Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi ile İlçe Sağlık Müdürlükleri             tarafından yapılan rutin denetim sayıları ve tarihleri,  

    d) Açılan, kapatılan ve adres değişikliği yapılan özel sağlık kuruluşları ve diş protez laboratuvarları ,kuruluşlara düzenlenen                       belgeler (Ruhsat Belgesi, Personel Çalışma Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi) İlçe bazında mevcut olan özel sağlık kuruluşlarının             statüleri,sayıları, diş hekimi sayıları istatistiksel olarak kayıt altına alınmaktadır.