overlay

“9 ŞUBAT DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ” “9 ŞUBAT DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ”

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Bilindiği gibi Türkiye’de4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun”un kamuya açık bütün kapalı alanlarda uygulanmaya başlanmasıyla birlikte 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren tütün ile mücadelede yeni bir dönem başlamıştır. Dünyada ve Türkiye’de en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alan tütün ürünlerinin kullanımı konusunda bu tarihten itibaren ülkemizde daha bilinçli, bilgili ve duyarlı çabalar tütün mücadelesini güçlendirmektedir.

Tütün ile mücadelenin“sigaraya hiç başlamamak”, “içenlerin bırakması” ve “pasif ekilenimden korunmak” gibi üç temel stratejisi bulunmaktadır. Her biri diğeri kadar önemli olan bu stratejilerin içerisinde ülkemizde 4207 sayılı Kanun’un uygulanmaya başlamasından sonra sigara içenlerin bu davranışlarından uzaklaşma niyet ve girişimlerinde artış meydana gelmiştir. Halkın büyük bir bölümü en çok tüketilen sigara kullanımının sağlığa ne denli zararlı olduğunun farkındadır ve özellikle Temmuz 2009 tarihinden sonra sigara içenlerin bu davranışlarını bırakma girişimlerinde artma eğilimi bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de benzer şekilde kapsamlı tütün kullanımı yasağı bulunan ülkelerde yasanın çıkmasından sonra bireyler sigara içme davranışından kurtulmaya çalışmaktadır.

Temmuz 2009’da bu güne ilgili konuda sigara içenlerin bırakmasına ilişkin olarak bugün İlimizde Antakya, Arsuz, Dörtyol, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerimizde faaliyet veren toplam 7 birimde sigara bırakma polikliniği bulunmaktadır. Bu merkezlerde çalışan sağlık çalışanları tütün kontrolü konusunda eğitim alarak vatandaşlara destek olabilme kapasitelerini geliştirmektedirler. Bunun yanı sıra Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı Ekim 2010 tarihinden bu yana aktif olarak hizmet vermektedir. Vatandaşların buraya yaptıkları başvurular sonrasında eğitim almış sağlık çalışanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte, hekimlerin gerekli gördüğü durumlarda ücretsiz ilaç verilerek farmakolojik tedavi uygulanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmaktadır. Ülkemizde de aynı tema ile farklı etkinlikler yapılmaktadır. Bu yıl 9 Şubat günü sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç günü olabilir. Bir bağımlılık olan sigara içiminden kurtulmak için bireysel çabalar çok değerlidir. Ancak bir hastalık olarak kabul edilen bu davranıştan kurtulabilmek için sağlık çalışanlarının desteği de çok değerlidir. Vatandaşlar sağlık çalışanlarının kanıta dayalı bilimsel araştırmaların ışığında verdikleri destek ve yardım hizmetlerine rahatlıkla ulaşabilirler.

Tütün mücadelesinin bütün adımlarına vatandaşların sahip çıkması kamusal hizmetlerin gücünü artırmaktadır. Bu sebeple uygulamada bulunan Alo 184 ve Yeşil Detektör ihbar hatlarının kullanılarak vatandaşlarımızın da Dumansız Hava Sahasına destek vermesini hedeflemekteyiz.

“Sigara içen bireylerin 9 Şubat 2018 tarihini TÜTÜNSÜZ, DUMANSIZ VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ”olarak kabul etmeleri, başta ülkemiz ve İlimizdeki kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin en temel haklarından biri olan temiz hava soluyabilmesini sağlamak için çok anlamlıdır.

Bu konuda İlimizde çalışmalar ve denetimlerimiz 2018 yılı içerisinde de kararlılıkla devam edecektir.                       

                                                                        

                                                                                                                                                                                                        Dr. Sebahattin YILMAZ
                                                                                                                                                                                                              İl Sağlık Müdürü