overlay

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Olarak İstihdamına İlişkin Sınav Duyurusu.
                                        Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Olarak İstihdamına İlişkin Sınav Duyurusu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair tebliğ 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayı ile Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr tebliğ çerçevesinde yürütülecek iş ve işlemlerin; Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.01.2018 tarih ve 6 sayılı yazısı ekinde yer alan takvim çerçevesinde yürütüleceği hususları Müdürlüğümüz resmi internet adresinde 15.02.2018 tarihinde ilanen yayınlanmış idi.

Yine mezkûr Tebliğin Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. Maddesinin ilgili fıkraları uyarınca; “teşekkül ettirilen tespit komisyonu tarafından başvuruları alınarak gerçekleştirilen inceleme sonucunda sürekli işçi kadrolarına geçiş için sınava girmeye hak kazandıkları tespit edilen personele ilişkin” bilgilerin yer aldığı listeler ekte yayınlanmış olup ilan edilen takvim çerçevesinde sınav gerçekleştirilecek, yapılan ilan tebligat yerine geçecek ve ilgililerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçlarına itirazların ise yine bahse konu takvim çerçevesinde 4 (dört) gün içerisinde Müdürlüğümüz Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

        İlgililere ilanen tebliğ olunur.


ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ

DÖRTYOL ADSM

DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ

ERZİN DEVLET HASTANESİ

HASSA DEVLET HASTANESİ

HATAY ADSM


HATAY DEVLET HASTANESİ

İSKENDERUN ADSM

İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ

KIRIKHAN ADSM

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ

KUMLU DEVLET HASTANESİ

REYHANLI DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ

YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ