overlay

12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy

12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET ÂKİF ERSOY

 

Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ulusal marşı olanİstiklâl Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Mehmet Tahir Efendi oğluna ebced hesabıyla doğum tarihini ifade eden “Ragîf” adını verdi. Fakat telafuzu zor olduğundan annesi ve arkadaşları ona “Âkif” ismiyle seslendi ve zamanla bu isim benimsendi.

İlkokul yıllarında babasından Arapça öğrenmeye başlayan Akif ortaöğrenime Fatih Merkez Rüştiyesi’nde başladı (1882). Aynı zamanda Fatih Camii'nde Farsça derslerini de takip etti. Mehmet Âkif, rüştiyedeki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde hep birinci oldu.

Rüştiyeyi bitirdikten sonra 1885'te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadisi’ne kaydoldu. Babasının vefatından sonra Mehmet Âkif, meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak istediği için Mülkiye İdadisi’ni bıraktı. O yıllarda yeni açılan ve ilk sivil veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne (Tarım ve Veterinerlik Okulu) kaydoldu. Okulun son iki yılında da şiire olan ilgisi arttı. Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirdi.

II. Meşrutiyetdöneminden itibarenSırat-ı Müstakim(daha sonraki adıyla Sebil'ür-Reşad) dergisinin başyazarlığını yapmıştır.Balkan Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve milletvekili olarak1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almıştır.

1921'de Ankara'da Taceddin Dergâhı'na yerleşen Âkif, 500 lira ödül konularak açılan İstiklâl Marşı yarışmasına başvurmadı. Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'inricası üzerine arkadaşıHasan Basri Beykendisini ulusal marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Konulan 500 liralık ödül nedeniyle katılmayı reddettiği bu yarışmaya, o güne kadar gönderilen şiirlerin hiçbiri yeterli bulunmamıştı ve mecliste en güzel şiiri Mehmet Âkif'in yazacağı kanısı hâkimdi. Şairin orduya ithaf ettiğiİstiklâl Marşı,17 Şubatgünü “Sırat-ı Müstakim”ve “Hâkimiyet-i Milliye”de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra12 Mart1921Cumartesi günü saat 17.45'te ulusal marş olarak kabul edildi. Âkif, ödül olarak verilen 500 lirayıHilal-i Ahmerbünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Dar’ül Mesai Vakfına bağışladı.

Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşayan Milli Şâirimiz Mehmet Âkif Ersoy, 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da, vefat etti.

İstiklal Marşı'nın yanı sıra; ÇanakkaleDestanı,Bülbülve 1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getirenSafahat,"Vatan Şairi" ve "Milli Şair" unvanları ile anılan Mehmet Akif’in en önemli eserlerindendir.

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!