overlay

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İŞLEMLERİ KESİN SINAV SONUÇLARI
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İŞLEMLERİ

KESİN SINAV SONUÇLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair tebliğ 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayı ile Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr tebliğ çerçevesinde yürütülecek iş ve işlemlerin; Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.01.2018 tarih ve 6 sayılı yazısı ekinde yer alan takvim çerçevesinde yürütüleceği hususları Müdürlüğümüz resmi İnternet adresinde 15.02.2018 tarihinde ilanen yayınlanmış idi.

Mezkûr Tebliğin Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Olarak İstihdamına İlişkin Gerçekleştirilen Sınav Sonuçları 23.03.2018 tarihinde ilanen yayınlanmış olup bu defa yine mezkûr tebliğ gereğince Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemleri Sınav Sonuçları Kesin Listesi ekte yer almaktadır.

İlgililerin;Tebliğin 5. 16. ve diğer hükümlerinde öngörülen şartları taşımaya devam etmeleri kaydıyla  sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri devam edecek olup iş bu husus ilgililere ilanen tebliğ olunur.


SINAV SONUÇLARI 2.