overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ
Halk sağlığının korunması amacıyla yapılan haşere ve vektör mücadelesinde, biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyenlere yönelik "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in" 27. Maddesi kapsamında Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25-26-27  Nisan  2018  tarihleri arasında Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılması planlanmıştır.