overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Müdürlüğümüze “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” verilmiştir. Bu kapsamda aynı yönetmeliğin 27.maddesi gereğince, halk sağlığı alanında zararlılara karşı mücadelede çalışanlara yönelik ilimizde 14-15-16 Mayıs 2018 tarihlerinde Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi tarafından Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır.

Eğitim ile ilgili detaylı bilgi http://denizlisaglik.gov.tr/  resmi web sitesinde yayınlanmış olup; eğitime katılmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla dilekçe , en son mezun olduğu okula ait diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair dekont, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğrafla Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatlarının etmeleri gerekir.