overlay

22-28 NİSAN DÜNYA AŞI HAFTASI

22-28 NİSAN AŞI HAFTASI

Aşılama her çocuk için yaşamsaldır ve her çocuğun sağlıklı ve hastalıksız yaşama hakkı vardır. Dünyada, her yıl 5 yaş altında, yaklaşık 1.500.000 çocuk aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Aşılama bulaşıcı hastalıklara karşı toplumu korumanın etkili, ekonomik güvenilir yöntemlerinden biridir. Aşılama, tüm tıbbi tedavilerden daha çok yaşam kurtarır.

Aşılama ve aşı ile korunabilir hastalıklar konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla 24-30 Nisan 2018 tarihleri arası Aşı Haftası olarak kutlanacaktır. Aşı Haftası etkinlikleri ile sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının artırılması yolu ile 5 yaş altı eksik aşılı ve aşısız çocukların aşılarının tamamlanması, erişkinlerde de aşılanma talebinin arttırılması hedeflenmektedir.

Aşının temel amacı vücuda bağışıklık kazandırmaktır. Vücudun mikroplara ve hastalık virüslerine karşı dirençli ve dayanıklı olmasını sağlamak amacıyla sağlam ve risk altındaki kişilere aşı uygulanır. Bu şekilde aşılanan kişi aşılandığı hastalıklara karşı bağışık yani dirençli olur. Oluşan direnç genellikle ömür boyu vücutta kalır, hastalık etkeni ile karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşır ve hastalığın ortaya çıkmasını engeller.

Ülkemizde 1985 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programının amacı bu kapsamda uygulanan aşılar ile hedef nüfusun eksiksiz olarak bağışıklanmasını sağlamak ve aşı ile korunabilir bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesidir. Yürütülen bu aşı programı ile Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz (Verem), Poliomyelit (Çocuk Felci), Hepatit-B, Hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıklar, Streptokokus pnömoniya’ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıklar ve aşı takvimine 2012 ve 2013 yıllarında eklenen Hepatit A ile Suçiçeği aşılarıyla beraber toplamda 13 hastalığa karşı mücadele edilmektedir.

Aşı uygulamaları, tüm ilçelerdeki İlçe Müdürlüklerinde, Aile Hekimliği birimlerinde ve hastanelerde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Bunun dışında sadece çocuklar değil bağışık olmayan tüm yetişkinler de yaşlarına uygun olarak aşılanmalı ayrıca hastalıklar açısından riskli ülkelere seyahat edecekler ise bölgenin özelliğine göre gerekli veya o ülkede zorunlu olan aşıları yaptırmalıdır. Uygulanan tüm aşılar kişilere özel olan aşı kartına kaydedilmeli, bu aşı kartı ise mutlaka saklanmalıdır.

            Aşıların zamanında ve uygun aralıklarla uygulanması çok önemlidir. Aşı zamanında yapılmazsa, aşı ile önlenebilir hastalıkların sıklığı artar. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlar da korunmuş olur.

Aşılamanın yararını gösteren en önemli sonuç çiçek hastalığında yaşanmıştır. Yapılan tahminlere göre 350 milyon yeni çiçek vakasının ve 40 milyon çiçek hastalığına bağlı ölümün önüne geçilmiştir. Daha önce büyük salgınlar ve ölümlere yol açan çiçek hastalığı 1977 yılında tamamen yok edilmiştir. Hastalık etkeni yok edildiğinden çiçek aşısı uygulamalarına ihtiyaç kalmamış ve aşılama durdurulmuştur.

Ailelerden Beklentilerimiz;

  • Çocukların aşılanmasını sağlayalım. Aşıların çocukların temel hakkı olduğunu unutmayalım.
  • Eksik aşılı olanlar varsa aşılanmaları için mutlaka Sağlık kuruluşlarına götürelim.
  • Erişkinlerde ve risk gruplarındaki bağışıklama çalışmalarını destekleyelim.
  • Sağlıklı bir toplumun gereği için aşılama hizmetinin vazgeçilemez olduğu bilincini tüm kesimlere ulaştıralım.

                                                                                                                                                                                                                                              Dr. Sebahattin Yılmaz

                                                                                                                                                                                                                                                    İl Sağlık Müdürü