overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ 
Halk sağlığının korunması amacıyla yapılan haşere ve vektör mücadelesinde, biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyenlere yönelik " Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  ' in 27. Maddesi Kapsamında Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi’ nce 21-22-23 Mayıs 2018 tarihleri arasında  Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır.