overlay

"LEJYONER HASTALIĞI KONTROL PROGRAMI" EĞİTİM DUYURUSU
LEJYONER HASTALIĞI

 

           Lejyoner hastalığı Legionella pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonu (pnömoni) hastalığıdır. Hastalığın seyri konağın savunma mekanizmasına bağlı olarak, ılımlı alt solunum yolu enfeksiyonundan tüm sistemlerin etkilendiği ağır klinik tablo ve hatta ölüme kadar değişiklik gösterebilir.

      Lejyoner hastalığı adını, 1976 yılında Philadephia’da Amerikan Lejyonerlerinin katıldığı bir kongrede otelde kalan katılımcılarda görülmesi nedeniyle almıştır.

       Hastalık etkeni mikroorganizma doğal sulardan bina su tesisatlarına geçip yerleşebilir ve çoğalabilir. Bakterinin su sisteminden duyarlı bireye ulaşması sonucunda hastalık gelişir. Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılmaktadır. Bakteri, klima sistemlerinin yanı sıra otel, hastane vb. büyük yapıların su sistemlerinde de (soğutma kuleleri, su depoları, su dağıtım kanalları) bulunabilmektedir. Duş başlıkları gibi sürekli nemli kalan ve artık su biriken alanlar bu bakteri için çok uygun üreme alanlarını oluşturmaktadır.

        Hastalık tek vaka ya da salgınlar şeklinde ortaya çıkabilir. Kişiden kişiye bulaş gözlenmemekle birlikte çevresel bir kaynaktan yayılarak salgın oluşturma potansiyeli nedeniyle halk sağlığı önemine sahiptir. Hastalığın en önemli belirtileri kuru öksürük, bulantı kusma, ishal, yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateştir.

            Yataklı tedavi kurumları (hastane, tıp merkezi), otel, motel, alışveriş merkezi, toplu yaşanan yurt, askeri birlikler ve benzeri yerler bu hastalık açısından risk altındadır. Bu bakterinin bulaştığı herkeste hastalık oluşmaz. Özellikle şeker ve kanser hastaları, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olan kişiler, alkolikler, siroz hastaları ve sigara içen kişilerde hastalık oluşma riski daha fazladır. En yaygın kolaylaştırıcı faktör sigara içilmesidir. Hastalığın önlenmesi için özellikle risk alanlarında klima sistemlerinin ve duş başlıklarının düzenli temizliklerinin yapılması gerekmektedir.

           Lejyoner hastalığı ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer almakta olup hastalığın kontrolü amacıyla özel bir program yürütülmektedir. 2015 yılında yayınlanan “Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan yataklı konaklama birimleri ile yataklı sağlık kurumlarında; en az lise mezunu bir sorumlunun belirlenerek, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından verilecek 8 saatlik bir eğitimi alması zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2018 yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi’ne göre eğitim ücreti 160 TL olarak belirlenmiştir.

            İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 27.06.2018 tarihinde verilecek bu eğitime kayıt yaptırmak isteyenlerin Ziraat Bankasına EFT: TR.270 001 000 306 393 496 29 5001 Hesap No:393496295001 nolu hesaba ücreti yatırarak, banka dekontu ve nüfus cüzdan fotokopisi ile Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar Birimine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için 0326 2901140-2132 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz

               Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                                                                                                          Dr. Sebahattin YILMAZ

                                                                                                                                                                                                              İl Sağlık Müdürü