overlay

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ EĞİTİMİ VERİLDİ…SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK

EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ EĞİTİMİ VERİLDİ…

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı KurumuKadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan 2014/24 sayılı Evlilik Öncesi Danışmanlık Genelgesinde;

Aile, toplumun temeli ve çekirdeğidir. Sağlıklı nesillerin yetiştirildiği bir ocak, sevgi, saygı, sadakat ve güven ortamının tesis edildiği bir müessese, karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir kurumdur. Bir toplulukta aile ne kadar sağlam ve sağlıklı temellere oturur ise, o aileden meydana gelen toplum da o nispette sağlam ve sağlıklı olur. Sağlığın önemli bir öğesi de üreme sağlığıdır. Üreme sağlığı hizmetlerinin ülke genelinde etkili, nitelikli ve yaygın sunumu anne ve çocuk sağlığı üzerinde önem arz etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü üreme sağlığı yaklaşımında, üreme sağlığının doğumdan ölüme kadar cinsiyet gözetmeksizin hayat boyu ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Üreme sağlığı alanında hizmetlerin kullanılabilirliği, erişilebilirliğinin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; Bakanlığımızın yürütülmekte olduğu çalışmalara doğrudan destek sağlaması ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmesi neticesinde ülkemizde üreme sağlığı hizmetleri konusunda önemli gelişmeler elde edilmiştir. Bu gelişmelerin daha ileri seviyelere ulaşması açısından üreme sağlığı hizmetlerinde Evlilik Öncesi Danışmanlığın etkin sunumu da önemlidir.

Evlilik öncesi çiftlere verilecek hizmetlerin daha nitelikli sunulmasında ve çiftlerin evliliğe sağlıklı bir başlangıç yapmalarına katkıda bulunabilmeleri için hedeflenen birinci basamak sağlık personeline Müdürlüğümüz Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesinin planlamış olduğu ve Antakya Üreme Sağlığı Eğitimcileri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Davudi-Antaki Toplantı Salonunda 02-04 /05/2018 tarih aralığında İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık personeli, Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarına yönelik toplam 60 sağlık çalışanına “Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti Eğitimi” verilmiştir.

 

                                                                                                                                                                                                                     Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi