overlay

HIV/AIDS TANI KILAVUZU
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığının 05.06.2018 tarih ve 70557289 barkod numaralı yazısıyla bildirilen;                                                                             

HIV/AIDS Tanı Kılavuzu aşağıda yayınlanmıştır.


HIV_AIDS Tanı Kılavuzu_