overlay

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI MÜRACAAT İLANI
Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru Ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Aile Sağlığı Elemanı Müracaat İlanı için Dilekçe ve Alım yerleri aşağıda ilan edilmiştir.


AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İSTİHDAM SONUÇLARI.

İLAN METNİ 1.

Kpo-Genelge (2).

Kpo-Genelge (3).

ONAY 4.

BOŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ 5.

İSTENİLEN BELGELER 6.

AİLE HEKİMİ DİLEKÇESİ 7.

KİŞİ DİLEKÇESİ 8.

Mutabakat_Formu 9.

Güvenlik Araştırması Formu 10.