overlay

Kamu Hastaneleri, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü ve Bağlı Kurumlardaki Hekimler - E-imza Başvurusu

    İlk defa alınacak olması durumunda;

E-imza başvuru sayfasından ilk başvuru yapılarak başvuru formunun bir nüshası ıslak imzalı imzalanarak talebini içeren bir dilekçe veya üst yazı ile Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

    Süresi biten sertifikaların yenilenecek olması durumunda;

E-imza başvuru sayfasından yenileme başvurusu yapılarak;

    Eğer mevcut e-imzanın süresi devam ediyorsa e-imza ile imzalaması gerekmektedir.

    Eğer mevcut e-imzanın süresi dolmuşsa başvuru formunun bir nüshası ıslak imzalı imzalanarak talebini içeren bir dilekçe veya üst yazı ile Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.