overlay

Yabancı Uyruklu olan veya Türk Vatandaşlığına Geçen Hekimler - E-imza Başvurusu

     Türk Vatandaşlığına Geçen Hekimlerin İlk Defa E-imza Alması Durumunda

     İlk defa e-imza alacaklardan Türk vatandaşlığına geçen hekimler aşağıdaki e-imza başvuru formunu doldurması ve "hatay.istatistik@saglik.gov.tr" adresine mail olarak göndermesi gerekmektedir. Mail gönderildikten sonra (0326) 290 11 41-42 / Dâhili: 1133 telefon numarasından Sağlık Bilgi Sistemleri Birimine ulaşarak başvurunun tamamlanmasını sağlayacaklardır.

     Tarafımızca KAMUSM’ ye başvuru yapıldıktan sonra ilgili hekimin belirttiği mail adresine KAMUSM tarafından başvuru linki gönderilecektir. Gelen link tıklanarak başvuru formu doldurulacak, doldurdukları formun bir nüshası (ıslak imzalı) ve ödeme dekontu da eklenerek bir dilekçe veya üst yazı ile Müdürlüğümüze elden teslim edilecektir.

    Ödemeler döner sermaye hesabına (Alıcı Adı Soyadı: Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, IBAN: Halk Bankası Köprübaşı Şubesi TR86 0001 2009 2290 0044 0000 09) 218,30 TL olarak yapılmalıdır (dekontun açıklama bölümüne hekimin adı soyadı, kimlik numarası ve “e-imza başvurusu” yazması gerekmektedir). 

     Not: Yabancı Uyruklu iken E-imza cihazı temin etmiş ve Türk Vatandaşlığına geçmiş olmasından dolayı yeni başvusunu Türk Vatandaşlığı Kimlik Numarası ile yapacak olan hekimlerin ilk başvuru formunu doldurması ve daha önce temin ettikleri e-imza kart okuyucuyu kullanmak istiyorlarsa yukarıda yazılı hesap numarasına  147,50 TL yatırması gerekmektedir. 

(Döner Sermaye hesabına yatırılan e-imza başvuru ücretleri toplu olarak KAMUSM hesabına aktarılmaktadır)


    Yabancı Uyruklu Hekimlerin İlk Defa E-imza Alması Durumunda

     İlk defa e-imza alacaklardan yabancı uyruklu hekimler aşağıdakie-imza başvuru formunu doldurması ve kullanıcı yabancı uyruklu olduğu için 1 yıl geçerlilik süresi olan fotoğraflı kimlik belgesini ( pasaport veya geçici kimlik kartı da olabilir ) önlü arkalı taratarak başvuru formu ile birlikte "hatay.istatistik@saglik.gov.tr" adresine mail olarak göndermesi gerekmektedir. Mail gönderildikten sonra (0326) 290 11 41-42 / Dâhili: 1133 telefon numarasından Sağlık Bilgi Sistemleri Birimine ulaşarak başvurunun tamamlanmasını sağlayacaklardır. 

     Tarafımızca KAMUSM’ ye başvuru yapıldıktan sonra ilgili hekimin belirttiği mail adresine KAMUSM tarafından başvuru linki gönderilecektir. Gelen link tıklanarak başvuru formu doldurulacak, doldurdukları formun bir nüshası (ıslak imzalı) ve ödeme dekontu da eklenerek bir dilekçe veya üst yazı ile Müdürlüğümüze elden teslim edilecektir.
   
     
Türk vatandaşlığına geçmeyen hali hazırda yabancı kimlik belgesi ile (ör: 99xxxxxxxxx) başvuru yapan hekimler ödemelerini döner sermaye hesabına (Alıcı Adı Soyadı: Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, IBAN: Halk Bankası Köprübaşı Şubesi TR86 0001 2009 2290 0044 0000 09) 165,20 TL olarak yapması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu (ör: 99xxxxxxxxx) kimlikler ile başvuru yapacak olan hekimler başvuru formu na ek olarak aşağıda yer alan taahhütname adlı belgeyi de doldurup, imzalı şekilde "hatay.istatistik@saglik.gov.tr" adresine mail olarak göndermesi gerekmektedir. 

(Döner Sermaye hesabına yatırılan e-imza başvuru ücretleri toplu olarak KAMUSM hesabına aktarılmaktadır)

    Yabancı Uyruklu Hekimlerin E-imza Sürelerinin Sona Ermesi (Yenileme Başvurusu) Durumunda 

      Yabancı Uyruklu Hekimlerden E-imza süresi sona erenlerin yenileme başvurusu yapması gerekmektedir. Bu başvuruyu yaparken e-imza yenileme formunu doldurması ve fotoğraflı kimlik belgesinin önlü arkalı taratarak form ile birlikte "hatay.istatistik@saglik.gov.tr" adresine mail olarak göndermesi gerekmektedir. Mail gönderildikten sonra (0326) 290 11 41-42 / Dâhili: 1133 telefon numarasından Sağlık Bilgi Sistemleri Birimine ulaşarak başvurunun tamamlanmasını sağlayacaklardır.

     Tarafımızca KAMUSM’ ye başvuru yapıldıktan sonra ilgili hekimin belirttiği mail adresine KAMUSM tarafından başvuru linki gönderilecektir. Gelen link tıklanarak başvuru formu doldurulacak ve sonra ki adımda(işleme ıslak imzalı / e-imza imzalı olarak devam et seçeneklerinden) ıslak imzalı seçeneği seçilerek işleme devam edilecektir. Doldurdukları formun bir nüshası (ıslak imzalı) ve ödeme dekontu da eklenerek bir dilekçe veya üst yazı ile Müdürlüğümüze elden teslim edilecektir.

    Ödemeler döner sermaye hesabına (Alıcı Adı Soyadı: Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, IBAN: Halk Bankası Köprübaşı Şubesi TR86 0001 2009 2290 0044 0000 09) 94,40 TL olarak yapılmalıdır (dekontun açıklama bölümüne hekimin adı soyadı, kimlik numarası ve “e-imza yenileme” yazması gerekmektedir).

(Döner Sermaye hesabına yatırılan e-imza yenileme başvuru ücretleri toplu olarak KAMUSM hesabına aktarılmaktadır)

Başvuru Formu (Excel Formatını Değiştirmeden Gönderiniz)
Yenileme Formu (Excel Formatını Değiştirmeden Gönderiniz)

Taahhütname

     Not:Tarafımıza ulaştırılacak ıslak imzalı form, örnekteki gibi olmalıdır.

 MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLECEK ÖRNEK FORM (.pdf)