overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ   


     Halk sağlığının korunması amacıyla yapılan haşere ve vektör mücadelesinde, biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyenlere yönelik " Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  ' in 27. Maddesi Kapsamında
    Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi’ nce 15-16-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında  Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır