overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI


Müdürlüğümüz bünyesinde 08.01.2018 tarih ve 29 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 12.09.2018
tarihinde toplanmış olup ,

12.09.2018 tarih ve 08 sayılı karar ile 2018 Yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi ve komisyon kararları ektedir.


Komisyon Toplantı Kararları._Ek_5c11b408

Komisyon Toplantı Kararları._Ek_caf365a4