overlay

MESUL MÜDÜRLÜK GÜNCELLEME EĞİTİMİ

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, katılımcı sayısı en fazla 150 kişi olması durumunda 21.11.2017 tarihinde tek grup olarak bir gün; katılımcı sayısı 150 kişiyi geçmesi durumunda ise 21-22.11.2017 tarihlerinde iki grup olarak iki gün Ankara İlinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Daire Başkanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisinde (HEKİMEVİ) “Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi” yapılması planlanmıştır.

Mesul müdür güncelleme eğitimine katılmak isteyenlerin en geç 07.11.2018 tarihine kadar Müdürlüğümüze başvuruda bulunmaları gerekmektedir.