overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİHalk sağlığının korunması amacıyla yapılan haşere ve vektör mücadelesinde, biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyenlere yönelik "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 27. Maddesi kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü B Blok KETEM Konferans Salonunda 26-27-28 Mart 2019 tarihleri arasında Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılması planlanmaktadır.
Eğitime katılacak olan kişilerin eğitim ile ilgili başvuru dilekçesi, en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla onaylı diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz ve iki adet vesikalık fotoğraf ile eğitim başlama tarihinden önce Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün resmi web sitesine başvuru yapmaları gerekmektedir.