overlay

AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMISakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17.02.2020-17.03.2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 yılı 1. Dönem "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı"na ilişkin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı aşağıya çıkarılmıştır.


Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı.