overlay

DİYALİZ MERKEZLERİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI14.01.2020 tarihinde toplanan diyaliz merkezleri başvuru değerlendirme komisyonunda belirlenen hasta/cihaz oranlarına ilişkin Komisyon kararı aşağıya çıkarılmıştır.


KOMİSYON KARARI.