overlay

"LEJYONER HASTALIĞI KONTROL PROGRAMI" EĞİTİM DUYURUSU


Lejyoner hastalığı Legionella pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonu (pnömoni) hastalığıdır. Hastalığın seyri konağın savunma mekanizmasına bağlı olarak, ılımlı alt solunum yolu enfeksiyonundan tüm sistemlerin etkilendiği ağır klinik tablo ve hatta ölüme kadar değişiklik
gösterebilir.

Lejyoner hastalığı adını, 1976 yılında Philadephia’da Amerikan Lejyonerlerinin katıldığı bir kongrede otelde kalan katılımcılarda görülmesi nedeniyle almıştır.

Hastalık etkeni mikroorganizma doğal sulardan bina su tesisatlarına geçip yerleşebilir ve çoğalabilir. Bakterinin su sisteminden duyarlı bireye ulaşması sonucunda hastalık gelişir. Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılmaktadır. Bakteri, klima sistemlerinin yanı sıra otel, hastane vb büyük yapıların su sistemlerinde de (soğutma kuleleri, su depoları, su dağıtım kanalları) bulunabilmektedir. Duş başlıkları gibi sürekli nemli kalan ve artık su biriken alanlar bu bakteri için çok uygun üreme alanlarınıoluşturmaktadır.

Hastalık tek vaka ya da salgınlar şeklinde ortaya çıkabilir. Kişiden kişiye bulaş gözlenmemekle birlikte çevresel bir kaynaktan yayılarak salgın oluşturma potansiyeli nedeniyle halk sağlığı için önem arz etmektedir. Hastalığın en önemli belirtileri kuru öksürük, bulantı kusma, ishal, yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateştir.

Yataklı tedavi kurumları (hastane, tıp merkezi), otel, motel, alışveriş merkezi, toplu yaşanan yurt, askeri birlikler ve benzeri yerler bu hastalık açısından risk altındadır. Bu bakterinin bulaştığı herkeste hastalık oluşmaz. Özellikle şeker ve kanser hastaları, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olan kişiler, alkolikler, siroz hastaları ve sigara içen kişilerde hastalık oluşma riski daha fazladır. En yaygın kolaylaştırıcı faktör sigara içilmesidir. Hastalığın önlenmesi için özellikle risk alanlarında klima sistemlerinin ve duş başlıklarının düzenli temizliklerinin yapılması gerekmektedir.

Lejyoner hastalığı ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer almakta olup hastalığın kontrolü amacıyla özel bir program yürütülmektedir. 2015 yılında yayınlanan “Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yukarıda belirtilen tesislerde; en az lise mezunu bir personelin belirlenerek, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilecek 8 saatlik Lejyoner Hastalığı Eğitimini alması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Müdürlüğümüz tarafından eğitim planlanmaktadır. 2020 yılı için eğitim bedeli her katılımcı için 196.13 TL’dir. Eğitim almak isteyenlerin en geç 27.03.2020 tarihine kadar ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Eğitim ile ilgili bilgi almak ve ön kayıt yaptırmak için 0326 2901140-3132 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                                                                            Dr. Mustafa HAMBOLAT                                                                                                                                                                                                İl Sağlık Müdürü