overlay

ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMIBakanlığımız Sertifikalı Eğitim Programı Yönetmeliği hükümlerine göre Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programları düzenlenecektir

Eğitimlere katılmak isteyenler için ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.


Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği .