overlay

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARIBakanlığımız Sertifikalı Eğitim Programı Yönetmeliği hükümlerine göre Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ve Yoğun Bakım Hemşireliği
Sertifikalı Eğitim Programları düzenlenecektir. Eğitimlere ilişkin yazılar aşağıya çıkalırmıştır.ESOGÜ Sağlık Uygulama ve AH.Yoğun Bakım Hemşireliği.

İstanbul Dr. Sadi Konuk AEH Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği .